✓ OPPTIL 25% RABATT* ✓ GRATIS LEVERING OVER 899,- (GJELDER IKKE PÅ MØBLER)

*Gjelder for plakater og utvalgte rammer, t.o.m. 1/31
 

Miljøpolicy

Miljøpolicy

Miljøet er viktig for Dear Sam. Alle plakatene våre trykkes på papir som er miljømerket med FSC for ansvarlig skogbruk, og med EU Ecolabel. Trykkeriene våre er 100 % klimanøytrale, og all produksjon av plakater for dearsam.com er miljømerket med Svanen. Alle våre unikt utarbeidede pakker er FSC MIX-sertifiserte og inneholder bare innblanding av gjenvunnet materiale og/eller materiale fra kontrollerte kilder (Controlled Wood). Kilde: https://se.fsc.org/se-se

Les mer om FSC og EU Ecolabel nedenfor.

//a.storyblok.com/f/56231/1000x668/eec6f907fa/paper-miljo-second.jpg

FSC for et ansvarlig skogbruk

Skogbruksertifisering i henhold til FSC innebærer at skogen håndteres i tråd med FSCs prinsipper og kriterier, slik de kommer til uttrykk i FSCs "Svenska skogsbruksstandard". Et FSC-sertifisert skogbruk tar hensyn til miljøverdien og sosiale omstendigheter. Biologisk mangfold, økologisk verdifulle miljøer og kulturminner beskyttes. Ansatte i skogbruket skal få tilbud om avtalefestede og sikre arbeidsbetingelser. Et ekspertteam med oppdrag fra FSC vurderer sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

Kilde: https://se.fsc.org/se-se/certifiering)

FSC MIX

FSCs standard for "Controlled Wood" gjør det mulig for produsentene å blande FSC-sertifisert materiale med usertifisert materiale under kontrollerte forhold. Slike produkter merkes med betegnelsen "FSC Mix". MIX-merket brukes også på produkter med innblanding av gjenvunnet materiale. FSCs standard for Controlled Wood er et komplement til FSCs sporbarhetsstandard. Sporbarhetsstandarden inneholder strenge regler for hvordan og i hvilket omfang innblanding får forekomme. Blant annet kreves det at det usertifiserte materialet kommer fra kontrollerte og akseptable kilder. Standarden for Controlled Wood brukes for å bevise dette.

Virke som ikke aksepteres i FSC-merkede produkter (uakseptabelt opphav):

  • Ulovlig felt virke
  • Virke som er felt i strid med tradisjonelle regler og menneskerettighetene
  • Virke fra hogst som truer naturressursene
  • Virke fra områder som avskoges eller gjøres om til plantasjer
  • Virke fra områder med genmodifiserte tresorter

Kilde: https://se.fsc.org/se-se/certifiering/controlled-wood og https://se.fsc.org/preview.controlled-wood.a-289.pdf)

//a.storyblok.com/f/56231/1000x668/7944ab62f1/paper-second-miljo-second.jpg

EU Ecolabel – EUs offisielle miljømerke

EU Ecolabel fungerer på samme måte som Svanen. Det er et miljømerke av type 1. Produkter som får bruke EU Ecolabel-merket, granskes ut fra et livssyklusperspektiv, fra råvare til avhending. Produktene må oppfylle strenge miljø-, funksjons- og kvalitetskrav. Kravene økes løpende. Ettersom Svanen er så godt etablert i Sverige, er det ikke så mange produkter med EU Ecolabel der. I enkelte andre europeiske land er tilbudet større. Kilde: http://www.euecolabel.eu/

Svanen – Nordens offisielle miljømerke

Svanen fungerer på samme måte som EU Ecolabel. Det er et miljømerke av type 1. Produkter som får bruke Svanemerket, granskes ut fra et livssyklusperspektiv, fra råvare til avhending. Produktene må oppfylle strenge miljø-, funksjons- og kvalitetskrav. Kravene økes løpende.

Kilde: http://www.svanen.se/Om-oss/Vara-miljomarkningar/Svanen/

loading
loading
loading
loading
loading